Julkisten tilojen parkettilattioiden ympäristöjohtaja

Pergo on sitoutunut pienentämään ympäristöjalanjälkeään ja auttamaan asiakkaitaan pienentämään omaansa. Kestävä kehitys huomioidaan parkettilattioiden koko elinkaaressa. Pyrimme tekemään prosesseistamme energiatehokkaampia ja minimoimaan ympäristövaikutuksemme ostovaiheesta tuotantoon ja jakeluun eli lattian koko käyttöiän ajan.

energiatehokas

Energiatehokas
valmistusprosessi

Vettä käytetään valmistusvaiheessa lähinnä lämmitykseen. Vesivarojen vastuullinen käyttö on maailmanlaajuisen ympäristönsuojelun kulmakiviä. Olemme vähentäneet vedenkäyttöä tuotannossa monin eri tavoin ja vältämme jäteveden syntymistä viimeiseen asti. 97 prosenttia käyttämästämme vedestä on itse kierrättämäämme.

kierrätys

Käytämme huolellisesti kartoitettuja raaka-aineita

Pergon valmisparkettilattioiden painosta yli 60 % on kierrätettyä materiaalia. Kaikki tuotantoprosessin aikana syntyvä jäte (esimerkiksi hiekkapöly, sahauspöly ja sahausjäte…) kierrätetään. Emme käytä ulkoisista lähteistä peräisin olevaa kierrätysmateriaalia, koska haluamme olla täysin varmoja tuotteidemme sisällöstä.

määräykset

Täytämme (ja ylitämme) kaikki määräykset

Koska valitsemme ja kontrolloimme tuotteitamme tarkasti, niistä vapautuu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) äärimmäisen vähän. VOC:t ovat sisäilman laatuun vaikuttavia yhdisteitä. Pergo-parketeissa keskeisin VOC on formaldehydi. Formaldehydipäästöt ovat tiukimpien EU-standardien alarajoja huomattavasti alhaisemmat.

Ympäristömerkit

pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki. Pergo oli ensimmäinen lattiavalmistaja, jolle myönnettiin Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki.

PEFC-logo

PEFC

PEFC-sertifioitu (kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä). Osoittaa, että kaikki tuotteissa käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

m1


M1

M1 on suomalainen rakennusmateriaalien päästöluokitus.

Afsett A

Afsett (A)

Afsett (A). Afsett on ranskalainen päästömääräyksissä käytettävä sertifikaatti.