Pergon kestävät puulattiat

Pergo-puulattiat: hellää kohtelua puille

Puulattiamme eivät ole vain kauniita ja helppohoitoisia, vaan ne on myös suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävällisiksi. Puulattiamme on valmistettu puusta, joten tunnemme luontaisen vastuumme sen valmistamisesta mahdollisimman kestävästi. Näin voimme jatkossakin nauttia kauniista asioista, joita planeettamme voi tarjota.

Täysi hyöty jokaisesta puusta


Hitaasti kasvavien puiden taloudellinen käyttö

Puut ovat tärkeä liittolaisemme ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska niillä on tärkeä rooli hiilidioksidin sitomisessa ja biologisen monimuotoisuuden edistämisessä. Meidän on siksi kohdeltava niitä hellästi. Tämä koskee erityisesti hitaasti kasvavia puita, kuten tammea. Rajoitamme siksi näiden lajien käyttöä ja käytämme niitä vain puulattioidemme pintakerroksissa.


Talteenotettua tai nopeasti kasvavaa puuta

Puulattioidemme ytimen valmistukseen käytetään joko nopeasti kasvavia puulajeja (kuusta, kumipuuta…) tai talteenotetusta puusta valmistettua HDF-levyä. Puuta, joka muuten päätyisi jätteeksi, kerätään talteen sahoilta, kestävän metsänhoidon prosesseista, tienvarsien hoidosta jne. Näin toimimalla rajoitamme hitaasti kasvavien puulajien käyttöä ja pystymme hyödyntämään kestävimpiä vaihtoehtojamme mahdollisimman tehokkaasti

Pergo-puulattia on valmistettu 100-prosenttisesti talteenotetusta puusta
Pergo-puulattiat on valmistettu kestävästi hoidettujen metsien puusta

Puujäte tehokkaaseen käyttöön

Sandhamn-mallistomme ilmentää pisimmälle meneviä toimiamme kestävien puulattioiden valmistuksessa. Näiden lattioiden erityinen rakenne sisältää pieniä puukappaleita, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Hyödynnämme näin luovasti käytettävissä olevaa puuta, ja valmistamme siitä laadukkaita lattioita kotiisi.


Kestävästi hoidetut metsät

Kun metsiä hoidetaan kestävästi, saamme kaikki nauttia tästä tärkeästä luonnonvarasta. Siksi puulattioillamme on PEFC-merkki. PEFC on yhdessä FSC:n kanssa luotetuin kestävän puunhankinnan sertifikaatti. Tämä takaa, että talteenotettu puumme on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä tai valvotuista lähteistä. Aarniometsien suojelu ja laittomien hakkuiden estäminen varmistetaan riskianalyysin avulla. Näin toimimalla voimme olla varmoja siitä, että puunhankintamme ei edistä metsäkatoa.

Puulattiamme formaldehydipäästöt ovat
10 kertaa EU:n asettamia rajoja pienemmät.

Puhdas sisäilma


Täysin hallinnassa

Koska vietämme niin paljon aikaa kotona, kodin ilmanlaadulla on erittäin suurin merkitys. Ilmanlaatuun vaikuttajat monet eri tekijät. Ilmanvaihto, käytetyt puhdistusaineet, kynttilöiden polttaminen ja jopa sisustuksessa käytetyt materiaalit, kuten lattia. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet hallita liiman ja lakan käytöstä aiheutuvia VOC-yhdisteiden (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden) päästöjä. Tämä johtuu siitä, että maksimoimme oman valmistuksemme ja tiedämme tarkasti, mitä materiaaleja puulattiamme sisältävät. Voit siis olla varma, että lattiasi on täysin turvallinen sinulle ja perheellesi.


Hyvin alhaiset päästöt

Yksi potentiaalinen VOC-yhdiste lattiamateriaaleissa on formaldehydi. Puulattiamme formaldehydipäästöt ovat 10 kertaa EU:n asettamia rajoja pienemmät. Tämän osoittaa saamamme A-päästöluokitus, joka on arvostetuin päästösertifikaatti ja osoitus erittäin alhaisista päästöistä.

Pergo-puulattioilla on hyvin pienet päästöt
Uusiutuvat energialähteet kattavat puolet Unilin Groupin tuotannosta

Vetovoimaa vihreästä energiasta


Lämpövoimaa puujätteestä

Puulattioidemme valmistuksessa noin 90 % lämmitykseen tarvittavasta energiasta saadaan puujätteestä ja puupölystä. Tämä puujäte on peräisin tuotantoprosesseistamme tai elinkaarensa lopussa olevasta puusta, joka ei enää sovellu käytettäväksi lattian valmistuksessa. Sen sijaan, että tämä puu päätyisi jätteeksi, tuotamme sen avulla vihreää energiaa.


Minimaaliset hiilidioksidipäästöt

Pergon emoyhtiö Unilin Group on investoinut kahteen biopolttoainevoimalaitokseen, joissa puupöly ja kierrätykseen soveltumaton puujäte muunnetaan vihreäksi energiaksi, jota käytetään omissa valmistusprosesseissamme ja kotitalouksissa. Käytämme myös tuulimyllyjen ja aurinkopaneelien tuottamaa energiaa. Näin toimimalla pystyimme välttämään yli 200 000 tonnin hiilidioksidipäästöt vuonna 2020.

Rajallinen ympäristövaikutus


Turvallisuus, terveys ja kestävyys ovat yhtiömme tärkeitä prioriteetteja. Pyrimme parantamaan toimintaamme ympäristönsuojelun saralla ja minimoimaan ympäristövaikutuksemme elinkaarianalyysin avulla. Se osoittaa, missä puulattian elinkaaren vaiheissa löytyy vielä parannettavaa. Sen pohjalta laaditaan ympäristötuoteseloste, joka auttaa meitä parantamaan toimintatapojamme.

Seuraavat merkinnät osoittavat, että puulattiamme täyttää tiukimmat ympäristö- ja terveysstandardit:

Pergo-puulattioiden Joutsenmerkki 

Pohjoismainen ympäristömerkki

Arvostettu pohjoismainen ympäristömerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät korkeat ympäristövaatimukset koko elinkaarensa ajan.

PEFC-merkki

PEFC

Maailmanlaajuisesti luotettu merkki kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetuille tuotteille.

A-päästöluokka

A

Päästösertifikaatti, jonka korkein luokka on tunnustus erittäin vähäisille päästöille.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

M1

Todiste siitä, että lattiatuotteemme eivät vapauta myrkyllisiä aineita ja ovat hajuttomia. M1 on suomalaisen rakennusmateriaalien päästöluokituksen korkein luokka, joka tarkoittaa kaikkein alhaisimpia päästöjä.

Pergo-puulattian ympäristötuoteseloste

Ympäristötuoteseloste

Ympäristötuoteselosteellamme osoitamme olevamme sitoutuneita antamaan täsmällistä, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa laminaatti- ja puutuotteidemme ympäristötehokkuudesta. 

Lataa ympäristötuoteseloste